top of page
  • YouTube - svarta cirkeln
  • Linkedin - svarta cirkeln
  • Facebook
  • Black Instagram Ikon

Malmö Ideella är en gränsgångare, en samlande och samverkande kraft för olika samhällssektorer för att medskapa framtidens hållbara samhälle.

Vill du veta mer om oss?

Se vilka som sitter i vår styrelse.

Här kan du läsa mer om vår historia.

Här hittar du Malmö Ideellas stadgar.

Lättläst information om oss.

Här hittar du våra årsmötesprotokoll.

Information about us in english.

bottom of page